EFT Opleiding voor professionals

In het kort

 • Voor wie professioneel, effectief en verantwoord wilt leren werken met EFT. 
 • EFT  is evidence based practice
 • EFT is effectief bij het behandelen van emotionele en fysieke klachten.
 • Opmerkelijke resultaten bij werken met Trauma en  beperkende overtuigingen.
 • Lees meer over onze hybride opleiding
 • volgende start op 8 januari 2022!

ALLE PRAKTISCHE INFO zoals prijzen, data, locatie en inschrijvingsformulier vind je onderaan deze pagina!

Wat is EFT?

EFT is de meest gekende Tapping-techniek en blijkt bijzonder effectief bij het behandelen van zowel emotionele als fysieke klachten. Wereldwijd wordt het ook veelvuldig ingezet bij Trauma en het werken met beperkende overtuigingen

Wetenschappelijk onderzoek (J.R.Lane, 2009) toonde aan dat Tapping op acupunctuurpunten zorgt voor een ontspanning van de Amygdala in ons limbische brein. De Amygdala speelt een hoofdrol in het detecteren van stressvolle situaties. Door EFT toe te passen wordt de stressrespons afgebouwd daar waar hij ontstaat: in het brein. Dit is ook meteen voelbaar in het lichaam. Hier lees je meer over wat de wetenschap zegt over EFT.

EFT blijkt ook  een veilige en zeer effectieve techniek te zijn! Opvallend daarbij is de vaak verrassend snelle én blijvende verbetering. Regelmatig blijkt EFT te werken waar niets anders resultaat heeft. Niet voor niets wordt EFT ingezet bij hulpprogramma’s voor kindsoldaten & oorlogsveteranen, bij het Rode Kruis in oorlogsgebieden, in steeds meer scholen, in verschillende Duitse Kankerklinieken, bij het ondersteunen van professionals die corona patiënten behandelen en in tienduizenden praktijken wereldwijd.

 

Hoe werkt EFT?

In zijn meest eenvoudige vorm is deze methode ontstaan vanuit de combinatie van inzichten uit Oost en West. Tijdens een EFT sessie combineren we twee dingen: we benoemen het probleem (vb. paniek voor mijn wiskunde examen ) en tegelijk tikken we zacht op specifieke punten op het lichaam. De paniek neemt hierdoor snel en waarneembaar af. Bekijk zeker even de video naast deze tekst!

Voor wie?

De EFT opleiding voor professionals is voor iedereen die professioneel, effectief en verantwoord wilt leren werken met EFT. Deze opleiding richt zich dus tot professionals die EFT (Tapping) willen implementeren in hun werk. Denk daarbij aan de (trauma)therapeut, coach, arts, psycholoog, palliatieve zorgverstrekker, vroedvrouw, kinesitherapeut, kinderpsycholoog, osteopaat, leerkracht, Gon begeleider en andere beroepsgroepen die met mensen werken. 

Wat brengt EFT jou als professional?

Er zijn opvallend veel vakgebieden waar EFT een unieke aanvulling blijkt te vormen.  Onderstaand vind je 3 belangrijke redenen waarom steeds meer professionals kiezen voor EFT/Tapping als tool in hun praktijk.

1. “EFT is vrijwel de enige techniek die negatieve, beperkende emoties daadwerkelijk kan doen verdwijnen.” Dr. G. Rutten. 

Elke hevige emotie die een persoon uit balans brengt (verdriet, angst, woede, machteloosheid, overweldiging, etc) verdwijnt daadwerkelijk binnen minuten. Hierdoor ervaart de persoon weer innerlijke rust en overzicht over de situatie. 

Om die reden wordt Tapping gebruikt door oa therapeuten, body-workers, coaches, leerkrachten, Gon-begeleiders, teambegeleiders, vroedvrouwen, kinderpsychologen, opvoeders, palliatieve zorgverstrekkers, HSP begeleiders, trauma-therapeuten, osteopaten, redders, enz.

2. EFT wordt wereldwijd veel ingezet bij angsten, paniekaanvallen en daaraan gekoppelde stress. De methode heeft hierbij een uitzonderlijk hoog succesrate. Praten over angst heeft weinig zin, omdat het limbische brein – waar de angsten ontstaan – preverbaal is! Tapping werkt in ter hoogte van de Amygdala in dat limbische brein. De stressrespons neemt af zodat de persoon weer overzicht krijgt over de situatie en zijn corticale functies weer optimaal ter beschikking heeft. Vaak zie je in korte tijd een verschuiving van overleven naar leven.

Een Franse reportage toonde begin maart hoe twee psychiaters het ziekenhuisteam van Corona artsen en verplegend personeel continu ondersteunden met EFT om de stress, angsten, overweldiging en moedeloosheid tot rust te brengen .

Dit is de belangrijkste reden waarom therapeuten en coaches EFT aanleren. Tapping blijkt namelijk breed inzetbaar bij stressreductie programma’s, angstprogramma’s, burn-out, HSP, stressmanagement, faalangstprogramma’s, vliegangst, enz

3. EFT blijkt opvallend effectief bij het behandelen van trauma. Het wordt al jarenlang ingezet bij PTSS. Gekend is oa het EFT-werk bij Amerikaanse oorlogsveteranen (zie bijv. eftforvets.com).

Bij trauma denken we niet alleen aan Big-T trauma (9/11, overval, verkrachting, accident, operatie, enz) maar zeker ook aan de minder in het oog springende maar vaak heel aanwezige small-t trauma (gepest op school, verdwaald bij een schoolreis, uitgelachen, zich niet gehoord voelen, buitengesloten in het gezin, enz). EFT is bij trauma breed inzetbaar en met opvallend goede resultaten, omdat trauma zich situeert in het limbische brein en we daar veel effectiever met tapping, beelden en lichaamsgewaarwording kunnen werken dan met woorden.

Om die reden wordt er door steeds meer psychologen en therapeuten gekozen voor EFT . Traumatische ervaringen zijn zo vaak de basis van dysfunctioneel, agressief, verkrampt en angstig functioneren…

meer hierover lees je op Wat brengt Tapping mij als professional. En misschien interesseert deze pagina je ook: Wat zegt de wetenschap over EFT

Opbouw van de opleiding

LEERTRAJECT: nieuwe hybride vorm!

Tot 2020 bestond ons traject uit 9 lesdagen (3 modules) gespreid over 6  maanden. Ondertussen hebben we veel geleerd dankzij Corona, leerplatformen en Zoom. Daaruit hebben we het beste van twee werelden gecombineerd tot onze nieuwe hybride opleiding:

– De theorie en persoonlijke oefeningen verwerk je op jouw tempo, waar en wanneer je wilt        via ons leerplatform.

– Tijdens de Q&A momenten kun je terecht met al je vragen.

– Tijdens de praktijkdagen oefen je onder vakkundige begeleiding op elkaar.

De eerstvolgende reeks start op zaterdag 3 september ’22

Mensen kiezen voor deze opleiding omdat ze minder gevoelig is voor verkeershinder en pandemieën. Maar ook omdat ze veel gemakkelijker is in te passen is in je privéleven; meer dan de helft van de lessen kun je immers volgen van thuis uit.  Daarnaast bieden de goed opgebouwde praktijkdagen de nodige oefening en feedback om dit vak goed in je vingers te krijgen

Eigen aan deze opleiding is dat er naast de inhoud die internationaal wordt aangeboden ook heel wat extra topics aan bod komen zoals:

 • Voorkomen van hertraumatiseren van de cliënt
 • online leren EFT toepassen op een cliënt – met verrassend goede resultaten
 • Inzicht in het werkingsmechanisme van stress en hoe EFT daarop ingrijpt
 • Het ontstaan, voortbestaan en afbouwen van beperkende overtuigingen
 • Werken met dissociatie en associatie
 • Wetenschappelijke achtergronden
 • De invloed van trauma & stress op brein, darmen en immuniteit

Je kunt elke module apart volgen als er vrije plaatsen zijn en als je kunt aantonen dat je de voorafgaande module(s) reeds elders hebt gevolgd. Mensen die de volledige opleiding volgen, krijgen altijd voorrang. Voor een inschrijving in een aparte module, neem je best even contact op.

STUDIEBELASTING

Elke module van het leertraject  bestaat uit 18 lesuren, dus 54 lesuren in totaal.

Daarnaast houd je best rekening met 2u extra per week gedurende de opleiding. Die ga je nodig hebben voor het herhalen, oefenen, lezen van vakliteratuur, bekijken van video’s en studeren van de toetsen.

Dit geeft voor het leertraject een totale studiebelasting van 102 uur.

Voor de certificering is het moeilijk in te schatten hoeveel tijd je hiervoor nodig hebt. Sommigen zijn er bijna klaar mee bij het afronden van de lessen. Anderen nemen er een paar maanden extra voor.

CERTIFICERING

Enkele maanden na het afronden van de opleiding is er een examendag. Je legt zowel een praktisch als een theoretisch examen af. Deelname aan de examendag is geen verplichting. Het is facultatief! Het slagen voor beide examens is wel een vereiste voor de certificering.

De rest van de certificering bestaat uit een boekbespreking, uitgewerkte casussen en het aantonen van een behandelingstraject met verschillende cliënten. Meer specifieke informatie krijg je wanneer dit aan de orde is.

De kost vh certificeringstraject  is 100 € (incl BTW ).

Ben je geslaagd dan kom je met naam, adres en website te staan op de lijst van behandelaars op www.tappinginstituut.be. Dit is gratis tot de afronding vh eerste kalenderjaar. Daarna kost het 20€ per jaar.

Inhoud van de 3 modules

Elke module bestaat uit een uitgekiend aanbod van theorie, oefeningen en een toets. Het  lesmateriaal heeft een logische opbouw, gericht op het verkrijgen van diep inzicht in de werking van EFT en het adequaat aanleren van de vereiste vaardigheden om de verschillende EFT technieken te kunnen toepassen bij cliënten met complexe klachten.

De module-inhouden kunnen soms afwijken van onderstaand aanbod door interne verschuivingen of veranderingen. De belangrijkste reden daarvoor is dat EFT blijft evolueren en wij volgen dat op de voet…😊

EFT 1

In de eerste module wisselen we theoretische inzichten af met het goed leren toepassen van EFT op jezelf. EFT is diepgaand werk in het emotionele veld en de beperkende overtuigingen van mensen. Het is daarom van belang dat je zelf ook hebt ervaren wat de mogelijkheden hiervan zijn en hoe snel & effectief EFT kan werken.

Naast veel oefenen zien we oa:

 • Achtergrond van EFT
 • Werkingsmechanisme van EFT (energetisch model)
 • EFT als zelfhulpmiddel
 • Psychological Reversal
 • Taalgebruik
 • Ontladen van oude ervaringen
 • Tell your story techniek (vertel je verhaal techniek)
 • De effecten van EFT
 • De kracht van beperkende overtuigingen (basis)
 • De voortgang van EFT testen
 • Als EFT niet lijkt te werken
 • EFT via telefoon, zoom of skype
 • EFT bij fysieke problemen
 • Personal Peace Procedure (vrede met jezelf procedure)

EFT 2

In deze tweede module leer je alles over het werken met en op de ander. Het is een verdere uitdieping waarin we eleganter en subtieler leren werken door oa de combinatie van EFT met filmtechniek, intuïtie, affirmaties en reframes (NLP).

We zien hoe emotionele problemen zich opbouwen en hoe zich dat weerspiegelt in ons werk. Het leren werken via Skype biedt ongekende mogelijkheden. De coachende inzet van EFT voor prestatieverbetering (sport, kunst, glazen plafond in carriere, etc) is ook een onderwerp dat grondig aan bod komt.

We leren EFT ook toepassen op kinderen – zelfs heel jonge babytjes.

Naast ruime tijd voor oefenen en vragen bespreken, zien we oa:

 • Werkingsmechanisme van EFT verder uitgelegd (stressmechanismen & het brein)
 • Ontstaan en bestaan van overtuigingen
 • In control blijven bij emotionele ervaringen
 • Transformeren van beperkende overtuigingen
 • Intuïtief werken met EFT
 • Reframing (NLP)
 • Werken met affirmaties
 • Filmtechniek
 • Zeer heftige emoties & noodprocedure
 • Surrogaat EFT
 • EFT met kinderen
 • EFT voor prestatieverbetering (toekomst programmeren)

EFT 3

Onderliggend aan beperkende overtuigingen, storend gedrag en intense emoties liggen vaak onverwerkte trauma’s. Deze module gaat vooral over trauma!

Wat is trauma en op welke manieren gebruiken we EFT om ook diepgaande trauma’s zacht én effectief te ontladen. We leren veilig te werken adhv de verschillende dissociatieve technieken en afsluittechnieken.

De structuur en diepgang van een goede sessie komt aan bod. Ruime aandacht gaat naar EFT bij angsten & fobieën en EFT bij PTSS.

Naast veel oefenen en vragen beantwoorden zien we oa:

 • Wat is trauma
 • EFT bij Trauma
 • EFT bij Angst & Fobie
 • EFT bij PTSS (Post traumatisch stress syndroom)
 • Epigenetica
 • Filmtechniek (gevorderd)
 • Leren werken met de dissociatieve technieken
 • Veilig afronden van een sessie
 • Effectief structureren van een sessie

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@tappinginstituut.be  of +32 475/31 62 62

Nota:

Tijdens de opleiding wordt veel met elkaar geoefend, maar deze opleiding is geen vervanging voor therapie! Wel vragen we je om eigen thema’s in te brengen. Er is veel ruimte om eigen ervaringen in het gebruiken en toepassen van EFT te bespreken.
Mocht je eigen thematiek te overheersend worden voor het groepsgebeuren dan zullen we dat met je bespreken en samen bekijken hoe we dit oplossen. In het meest extreme geval vragen we je om (tijdelijk) niet meer deel te nemen aan de opleiding en eerst hulp te zoeken voor je eigen problematiek

Wel, dit is de opleiding waar ik op hoopte, maar zoveel meer! Niet alleen mooi opgebouwd, stevig onderbouwd en vakkundig lesgegeven. Maar ook een opleiding met een ziel! Ontroerend, beklijvend en humorvol. Spijtig dat het gedaan is… 🙁

Nadine T. Achterbos

Tapping kalmeert de Amygdala in real-time, waardoor de stressrespons en angsten meteen worden afgebouwd. De hormonen komen tot de rust en de persoon hervindt zijn balans binnen minuten.

Praktisch

Deze opleiding wordt gegeven door Anna Legein.

KMO-portefeuille

Deze opleiding is erkend door KMO-portefeuille. Daardoor kun je als Vlaamse zelfstandige of bedrijf een beduidende korting krijgen. Klik voor meer info.

Reeks najaar 2022 B

Onze nieuwe hybride opleiding bestaat uit 3 soorten lesmomenten per module: praktijkdagen die doorgaan in Antwerpen op zaterdagen. Q&A webinars die via Zoom worden aangeboden op dinsdagavonden. En een kant en klaar lespakket (teksten, powerpoint, video, audio) dat vanuit ons leerplatform wordt aangeboden en dat je op je eigen ritme doorneemt.

Startmoment opleiding life Antwerpen: zat 3 sept 9.30 – 12.30

EFT 1

Q&A 1 online: di 13 sept 19 – 21.00
praktijkdag Antwerpen: zat 17 sept 9.30 – 17.30
Q&A 2 online : di 27 sept 19 – 21.00
toetsmoment: di 4 okt 19.00 (Als je geslaagd bent ontvang je het lesmateriaal voor EFT2)

EFT 2

Q&A 1 online: di 18 okt 19 – 21.00
praktijkdag Antwerpen: zat 22 okt 9.30 – 17.30
Q&A 2 online : di 15 nov 19 – 21.00
toetsmoment: di 22 nov 19.00 (als je geslaagd bent ontvang je het lesmateriaal voor EFT3)

EFT 3

Q&A 1 online: di 6 dec 19 – 21.00
praktijkdag Antwerpen: zat 10 dec 9.30 – 17.30
Q&A 2 online : di 20 dec 19 – 21.00
toetsmoment: di 10 jan ’23 19.00

 

Uren:

praktijkdagen: zaterdagen  9.30 – 17.30

adres: Van Schoonbekestraat 115, 2018 Antwerpen

webinars & toetsen online: dinsdagen 19.00 – 21.00

 

Totale lestraject: 1.495 € (excl. 21% BTW).                                         Per aparte module: 550 € (excl. 21% BTW)

De prijs is inclusief leerplatform, hand-out, studiemateriaal, Q&A sessies, praktijkdagen, drank & versnaperingen.

KMO-Portefeuille

Tapping Instituut is erkend dienstverlener voor de KMO-Portefeuille. Daardoor komt deze opleiding in aanmerking voor subsidie (alleen voor Vlaamse zelfstandigen en KMO’s).

Klik hier voor meer informatie.

Inschrijving

Via onderstaande knop kom je bij het inschrijvingsformulier. Daar ga je je account aanmaken met oa je wachtwoord voor het leerplatform.

Van zodra we je gegevens hebben ontvangen, sturen we je factuur met de nodige info voor de KMO-portefeuille (als je daar recht op hebt).

Na ontvangst van je betaling is het wachten op de startdatum van de opleiding… En dan kun je binnen!

We kijken ernaar uit! 🙂