Algemene voorwaarden

ANNULATIE

Annulering van een cursus na inschrijving tot uiterlijk 6 weken vóór de aanvang van deze cursus, is kosteloos. 

In geval van annulering vanaf 6 weken vóór de aanvang van een cursus, wordt 50% van de prijs van de geannuleerde cursus aangerekend. 

Bij annulering vanaf twee weken vóór de aanvang van een cursus, wordt de cursusprijs steeds voor de volle 75 % aangerekend. 

In geval van annulering tot 1 week vóór de aanvang van een cursus, wordt de cursusprijs steeds voor de volle 100 % aangerekend. 

Tapping Instituut  behoudt zich het recht een cursus te annuleren of uit te stellen bij te weinig belangstelling of bijzondere omstandigheden. Reeds betaalde cursusgelden worden dan terugbetaald.

De cursuslocatie kan veranderd worden indien nodig. Dit zal altijd tijdig meegedeeld worden en zal ook altijd in de directe omgeving zijn.

AANSPRAKELIJKHEID

Tijdens alle cursussen georganiseerd door Tapping Instituut is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen. Tapping Instituut  stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de cursussen.

ATTESTEN: Een attest van deelname wordt uitgereikt bij elke module.

BETALING

Je schrijft in via het formulier op de website. De volgorde van betaling bepaalt je deelname. M.a.w. als de cursus volzet is, worden de plaatsen verdeeld op basis van de datum van de betaling. Betalingen gebeuren op volgend rekeningnummer met vermelding van ‘naam +  cursus’.

IBAN: IBAN BE95 0018 6798 3358 – BIC: GEBABEBB  op naam van Tapping Instituut  – Anna Legein

De betaling dient te gebeuren uiterlijk op de vervaldatum.

Voor mensen die betalen via de KMO portefeuille, gelden de regels van de KMOP.