fbpx

EFT Opleiding voor professionals

Voor wie?

De EFT opleiding voor professionals is voor iedereen die professioneel, effectief en verantwoord wilt leren werken met EFT. Deze opleiding richt zich dus tot professionals die EFT (Tapping) willen implementeren in hun werk. 

Denk daarbij aan de (trauma)therapeut, coach, arts, psycholoog, palliatieve zorgverstrekker, vroedvrouw, kinesitherapeut, kinderpsycholoog, osteopaat, leerkracht, Gon begeleider en andere beroepsgroepen die met mensen werken.

Wat brengt EFT jou als professional?

Er zijn opvallend veel vakgebieden waar EFT een unieke aanvulling blijkt te vormen.  Onderstaand vind je 3 belangrijke redenen waarom steeds meer professionals kiezen voor EFT/Tapping.

1. “EFT is vrijwel de enige techniek die negatieve, beperkende emoties daadwerkelijk kan doen verdwijnen.” Dr. G. Rutten. 

Elke hevige emotie die een persoon uit balans brengt (verdriet, angst, woede, machteloosheid, overweldiging, etc) verdwijnt daadwerkelijk binnen minuten. Hierdoor ervaart de persoon weer innerlijke rust en overzicht over de situatie. (Hij kan vanuit die innerlijke rust nog werken met deze emotie indien therapeutisch gewenst)

Om die reden wordt Tapping gebruikt door oa therapeuten, body-workers, coaches, leerkrachten, Gon-begeleiders, teambegeleiders, vroedvrouwen, kinderpsychologen, opvoeders, palliatieve zorgverstrekkers, HSP begeleiders, traumawerkers, osteopaten, redders, enz.

2. EFT wordt wereldwijd veel ingezet bij angsten, paniekaanvallen en daaraan gekoppelde stress. De methode heeft hierbij een uitzonderlijk hoog successrate. Praten over angst heeft weinig zin, omdat het limbische brein – waar de angsten ontstaan – preverbaal is! Tapping werkt in ter hoogte van de Amygdala in dat limbische brein. De stressrespons neemt af zodat de persoon weer overzicht heeft over de situatie en zijn corticale functies weer optimaal ter beschikking heeft. In enkele minuten tijd zie je een verschuiving van overleven naar leven.

Dit is de belangrijkste reden waarom therapeuten en coaches EFT aanleren. Tapping blijkt namelijk breed inzetbaar bij stressreductie programma’s, angstprogramma’s, burn-out, HSP, stressmanagement, faalangstprogramma’s, vliegangst, enz

3. EFT (en zeker ook Matrix Reimprinting) zijn opvallend effectief bij het behandelen van trauma. Ze worden al jarenlang ingezet bij PTSS. Gekend is oa het EFT-werk bij Amerikaanse oorlogsveteranen (zie bijv. eftforvets.com).

Bij trauma denken we niet alleen aan Big-T trauma (9/11, overval, verkrachting, accident, operatie, enz) maar zeker ook een de minder in het oog springende maar vaak heel aanwezige small-t trauma (gepest op school, verdwaald bij een schoolreis, uitgelachen, zich niet gehoord voelen, buitengesloten in het gezin enz). EFT is bij trauma breed inzetbaar en met opvallend goede resultaten, omdat trauma zich situeert in het limbische brein en we daar veel effectiever met tapping, beelden en lichaamsgewaarwording kunnen werken dan met woorden.  

Om die reden wordt er door steeds meer psychologen en therapeuten gekozen voor EFT en Matrix Reimprinting. Traumatische ervaringen zijn zo vaak de basis van dysfunctioneel, agressief, verkrampt en angstig functioneren…

meer hierover lees je op Wat brengt Tapping mij als professional.

Misschien interesseert deze pagina je ook: Wat zegt de wetenschap over EFT

Opbouw van de opleiding

Tot maart 2020 liep dit traject over ongeveer 6 maanden, bestaande uit 3 tweedaagse modules die telkens een maand later werden gevolgd door een terugkomdag.

We hebben de opleiding bij de start van de corona-crisis meteen getransformeerd naar een ‘corona-proof’ versie: een combinatie van enerzijds boeiende online webinars in real time gegeven en anderzijds praktijkdagen. Tijdens de webinars wordt er ook onderling geoefend via de break-out rooms van ZOOM.

Meer dan de helft van de lessen kun je zodoende digitaal volgen van thuis uit. Dit bevalt zo dat we het in de toekomst zullen blijven doen! Het maakt onze opleidingen minder gevoelig voor verkeershinder en pandemieën. 

De online lessen geven we niet per hele dag (online is vermoeiender), maar hebben we opgesplitst in blokken van 2 uur. Deze gaan door op een vaste weekavond (vanaf januari 2021 wordt dat de dinsdagavond 19 – 21u).  Hierdoor zijn de lessen ook gemakkelijker in te plannen in je privé leven. De praktijkdagen gaan door in Antwerpen in een grote, goed geventileerde en aangename ruimtes. Als het warm is, kunnen we buiten oefenen.

Er wordt van je verwacht dat je in de tussentijd zowel met het theoretisch kader als met de praktijk bezig bent. 

Eigen aan deze opleiding is dat er naast de inhoud die internationaal wordt aangeboden ook heel wat extra topics aan bod komen zoals:

 • Voorkomen van hertraumatiseren van de cliënt
 • Inzicht in het werkingsmechanisme van stress en hoe EFT daarop ingrijpt
 • Het ontstaan en beklijven van overtuigingen
 • Werken met dissociatie en associatie
 • Wetenschappelijke achtergronden
 • De invloed van trauma & stress op brein, darmen en immuniteit

Je kunt elke module apart volgen als er vrije plaatsen zijn en als je kunt aantonen dat je de voorafgaande module(s)  reeds hebt gevolgd. Mensen die de volledige opleiding volgen, krijgen altijd voorrang. Voor een inschrijving in een aparte module, neem je best even contact op.

Studiebelasting

de opleiding bestaat uit het equivalent van 9 lesdagen van 6 uur, dus 54 lesuren in totaal.

Daarnaast houd je best rekening met 2u extra per week gedurende de 6 maanden opleiding. Deze ga je nodig hebben voor het herhalen, oefenen, lezen van vakliteratuur, bekijken van video’s en studeren voor de toetsen die tussendoor worden gegeven. 

Dit geeft een totale studiebelasting van 102 uur.

Inhoud van de modules

Elke module bestaat uit een uitgekiend aanbod van theorie, oefeningen en een toets. Het  lesmateriaal heeft een logische opbouw, gericht op het verkrijgen van diep inzicht in de werking van EFT en het adequaat aanleren van de vereiste vaardigheden om de verschillende EFT technieken te kunnen toepassen bij cliënten met complexe klachten.

De module-inhouden kunnen soms afwijken van onderstaand aanbod door interne verschuivingen of veranderingen. De enige reden daarvoor is dat EFT blijft evolueren en wij volgen dat op de voet…😊

Module 1

In de eerste module wisselen we theoretische inzichten af met het goed leren toepassen van EFT op jezelf. EFT is diepgaand werk in het emotionele veld en de beperkende overtuigingen van mensen. Het is daarom van belang dat je zelf ook hebt ervaren wat de mogelijkheden hiervan zijn en hoe snel & effectief EFT kan werken.

Naast veel oefenen zien we oa:

 • Achtergrond van EFT
 • Werkingsmechanisme van EFT (energetisch model)
 • EFT als zelfhulpmiddel
 • Psychological Reversal
 • Taalgebruik
 • Ontladen van oude ervaringen
 • Tell your story techniek (vertel je verhaal techniek)
 • De effecten van EFT
 • De kracht van beperkende overtuigingen (basis)
 • De voortgang van EFT testen
 • Als EFT niet lijkt te werken
 • EFT bij fysieke problemen
 • Personal Peace Procedure (vrede met jezelf procedure)

Module 2

In deze tweede module leer je alles over het werken met en op de ander. Het is een verdere uitdieping waarin we eleganter en subtieler leren werken door oa de combinatie van EFT met filmtechniek, intuïtie, affirmaties en reframes (NLP).

We zien hoe emotionele problemen zich opbouwen en hoe zich dat weerspiegelt in ons werk. Het leren werken via Skype biedt ongekende mogelijkheden. De coachende inzet van EFT voor prestatieverbetering (sport, kunst, glazen plafond in carriere, etc) is ook een onderwerp dat grondig aan bod komt.

We leren EFT ook toepassen op kinderen – zelfs heel jonge babytjes.

Naast ruime tijd voor oefenen en vragen bespreken, zien we oa:

 • Werkingsmechanisme van EFT verder uitgelegd (stressmechanismen & het brein)
 • Ontstaan en bestaan van overtuigingen
 • In control blijven bij emotionele ervaringen
 • Transformeren van beperkende overtuigingen
 • Intuïtief werken met EFT
 • Reframing (NLP)
 • Werken met affirmaties
 • Filmtechniek
 • Zeer heftige emoties & noodprocedure
 • Surrogaat EFT
 • EFT met kinderen
 • EFT per telefoon of skype
 • EFT voor prestatieverbetering (toekomst programmeren)

Module 3

Onderliggend aan beperkende overtuigingen, storend gedrag en intense emoties liggen vaak onverwerkte trauma’s. Deze module gaat vooral over trauma!

Wat is trauma en op welke manieren gebruiken we EFT om ook diepgaande trauma’s zacht én effectief te ontladen. We leren veilig te werken adhv de verschillende dissociatieve technieken en afsluittechnieken.

De structuur en diepgang van een goede sessie komt aan bod. Ruime aandacht gaat naar EFT bij angsten & fobieën en EFT bij PTSS.

Naast veel oefenen en vragen beantwoorden zien we oa:

 • Wat is trauma
 • EFT bij Trauma
 • EFT bij Angst & Fobie
 • EFT bij PTSS (Post traumatisch stress syndroom)
 • Epigenetica
 • Filmtechniek (gevorderd)
 • Leren werken met de dissociatieve technieken
 • Veilig afronden van een sessie
 • Effectief structureren van een sessie

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@tappinginstituut.be  of +32 475/31 62 62

Nota:

Tijdens de opleiding wordt veel met elkaar geoefend, maar deze opleiding is geen vervanging voor therapie! Wel vragen we je om eigen thema’s in te brengen. Er is veel ruimte om eigen ervaringen in het gebruiken en toepassen van EFT te bespreken.
Mocht je eigen thematiek te overheersend worden voor het groepsgebeuren dan zullen we dat met je bespreken en samen bekijken hoe we dit oplossen. In het meest extreme geval vragen we je om (tijdelijk) niet meer deel te nemen aan de opleiding en eerst hulp te zoeken voor je eigen problematiek

 Tapping kalmeert de Amygdala in real-time, waardoor de stressrespons en angsten meteen worden afgebouwd. De hormonen komen tot de rust en de persoon hervindt zijn balans binnen minuten.

EFT is vrijwel de enige techniek die negatieve beperkende emoties daadwerkelijk kan doen verdwijnen. ongeacht of het gaat over woede, verdriet, angst , schuldgevoelens.” Dr. Gabrielle Rutten

Praktisch

Deze opleiding wordt gegeven door Anna Legein.

Maximum 12 deelnemers

KMO-portefeuille

Deze opleiding is erkend door kmo-portefeuille. Daardoor kun je als Vlaamse zelfstandige of bedrijf een beduidende korting krijgen. Klik voor meer info.

Reeks voorjaar 2021 Antwerpen:

Life lessen op zaterdagen in Antwerpen:

9/1  – 6/2 – 13/3 – 24/4 – 5/6

Online Zoom-lessen op dinsdagavonden 19 – 21 u:

19/1 – 26/1 – 2/2 – 9/2 – 23/2 – 2/3 – 9/3 – 16/3 – 23/3 – 30/3 – 21/4 – 27/4 – 4/5 – 18/5

INSCHRIJVINGEN GEOPEND

 

 

Totale lestraject van 9 lesdagen: 1390 € (excl. 21% BTW)

De prijs is inclusief hand-out, studiemateriaal, drank & versnaperingen.

KMO-Portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor subsidie via KMO-Portefeuille.

Klik hier voor meer informatie.

  Schrijf hier in voor de 'Opleiding EFT voor professionals'

  Selecteer een startdatum:
  13 maart 2021

  ​Wij respecteren jouw privacy. Lees meer over hoe wij jouw persoonlijke data verwerken in onze privacyverklaring.